U bent op de pagina:Aqua Aurora is genomineerd voor de milieuprijs 2012

Aqua Aurora is genomineerd voor de milieuprijs 2012

strict warning: Declaration of views_rotator_style_plugin::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/aqua-aurora.nl/httpdocs/sites/all/modules/views_rotator/views_rotator_style_plugin.inc on line 56.

Dinsdag 9 oktober a.s. wordt bij de opening van de Milieubeurs vakbeurs in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch de winnaar van de milieuprijs 2012 bekend gemaakt. Aqua Aurora is, samen met vijf andere bedrijven, voor deze prijs genomineerd en wel met de: 

Multifunctionele Zelfreinigende Wegberm

Deze ontwikkeling van Henk Pannekoek is o.a. bijzonder omdat,

- de betonblokken zijn gemaakt met vitaal water via een Aqua Aurora vitaliser

- en de schelpen op zee worden gewassen met Aqua Aurora water.

Wat deze zelfreinigende wegberm inhoudt? Hieronder leest u meer.

Multifunctionele Zelfreinigende Wegberm.

 

Reinig vuil wegwater direct in de berm door middel van een filterconstructie en gebruik dit filter als fundering voor  een drainerende en waterbergende wegbermverharding van bermverband blokken. De filterconstructie reinigt gemiddeld vervuild wegwater tot onder de grenswaarden voor drinkwater.

Ecologisch is het gewenst milieu verontreinigingen bij de vervuilende bron aan te pakken. Voor wegen, waar verontreinigingen van zware metalen, nutriënten, minerale olie, zouten en PAK met het afstromende  wegwater meegevoerd worden, is de wegberm hiervoor de aangewezen plek.

De constructie:                                                                                                                                                        

De ontwikkelde Multifunctionele Zelfreinigende Wegberm bestaat uit Rona® Drainverbandblokken (RDVB) op een drukverdelend geotextiel HP 90/90. De gaten in de RDVB zijn gevuld met een aeroob basisch mineraal filtermateriaal, Rona®biogrit. Onder het geotextiel is een fundering van 10 cm hoofdzakelijk mineraal filtermateriaal Rona®biogrit RB aangebracht. Dit filter ligt op een geotextiel met olie bindende en olie  afbrekende eigenschappen. De dimensionering wordt bepaald door het af te voeren verharde oppervlak en de gewenste werkingsperiode van het filter. Afhankelijk van de waterbelasting kan de constructie met een breedte vanaf 40 cm worden aangelegd.     

Onderzoek:                                                                                                                                                            

Om de kwaliteiten van de zelfreinigende berm te valideren onderzoekt ingenieursbureau TAUW de reinigende werking van de constructie. Op basis van de voorlopige resultaten is een optimaal mengsel samengesteld, waarmee een zelfreinigende werking van 40 jaar kan worden verwacht. Intussen zijn bij de Provincie Gelderland twee projecten aangelegd (N316 Hengelo Gld. en de weg Papendal / Schaarsbergen). De wegvakken zijn voorzien van monitoringsystemen, zodat op gezette tijden de waterkwaliteit getest kan worden.   

Milieu:                                                                                                                                                           

Toename van de veiligheid door vermindering van eenzijdige ongelukken langs wegen met wegbermverhardingen is op zich zelf al milieuwinst. De zuiverende werking direct op de plaats van vervuiling voorkomt verontreinigingen in het milieu. In kwetsbare gebieden zoals waterwingebieden kunnen zo dure afvoersystemen achterwege blijven. De constructie is herlegbaar, recyclebaar en gescheiden op te nemen. Naast de zelfreinigende werking is de constructie waterbergend en CO2 bindend. De betonblokken zijn van zeer open beton met een materiaalbesparing van ca. 45%. Het waterpasserend vermogen ligt op ca. 1200l/sec./ha. Het minerale mengsel bestaat grotendeels uit herwinbare grondstoffen en milieuvriendelijke restproducten.  

Toepassing:                                                                                                                                                                             

Naast de wegbermverharding is de zuiverende werking ook toe te passen bij waterbergingsystemen en infiltraties. Het filterende funderingsmateriaal is ook toepasbaar als semi verhardingsmateriaal voor wandelpaden, fietspaden en (milieuvriendelijke) parkeerplaatsen. Vervuild afvalwater van kunstgrasvelden kan met het mengsel ontdaan worden van zware metalen.   Afhankelijk van de te verwachten vervuiling kan de zuiverende werking worden aangepast.  

Marketing:                                                                                                                                                              

De Multifunctionele Zelfreinigende wegberm wordt door de Altena Inframaterialen bv uit ’t Harde onder de naam “Rona® Reinigende Berm” vermarkt. Zij is o.a. specialist in het aanbrengen van wegbermverhardingen van Rona® Bermverbandblokken.

Belangrijke milieu eigenschappen: 

-Rona® Drainverbandblokken zijn herlegbaar, gescheiden opneembaar en recyclebaar.

-Geotextielen zijn herbruikbaar, gescheiden opneembaar en recyclebaar.

-Filtermateriaal  is gescheiden opneembaar, bestaat grotendeels uit vernieuwbare grondstoffen, uit milieuvriendelijke reststoffen en uit CO2 bindende mineralen.

-De wegbermverharding heeft een dubbele functie: bevordert de veiligheid voor de weggebruiker en het milieu en is gewichtsbesparend, materiaalbesparend, waterzuiverend en waterbergend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Aan dit project werken mee:

Provincie Gelderland, Tauw Infra, Altena Inframaterialen,, Drain products, T+F.